„Calitatea personalităţii adulţilor are o influenţă directă asupra posibilităţilor de dezvoltare ale copiilor. Personalitatea şi atitudinile personalului sunt “modele” pentru dezvoltarea şi adaptarea copiilor.”

PERSONALUL NOSTRU SI SARCINILE ATRIBUITE :

DIRECTOR

Directorul este Profesor Invatamant prescolar cu experienţă în domeniul învăţământului special preşcolar şi managementului educational cu urmǎtoarele sarcini :

 • diagnoză;
 • planificare;
 • organizare;
 • îndrumare şi control;
 • evaluare

 EDUCATOARE / PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL PREŞCOLAR

Educatoare / Profesori învăţământ special preşcolar suntem 16 si avem urmatorul rol:

 • activităţi instructiv – educative la grupă, cu abordare diferenţiată a sarcinilor de învăţare,
 • activităţi extracurriculare
 • activităţi de adaptare la viaţa cotidiană,
 • activităţi de formare a autonomiei personale,
 • şedinţe cu părinţii , consiliere individuală a părinţilor, activităţi / lecţii demonstrative, activități în parteneriat cu părinţii.

INGRIJITOARE

Suntem 6 Îngrijitoare , noi ne ocupam de :

 • îngrijirea şi supravegherea copiilor;
 • curăţeniea în spaţiile aferente activităţilor;

cABINET MEDICAL /ASISTENTA

In Cabinetul medical suntem 2 Asistente medicale si avem rolul de a  :

 • monitoriza starea de sănătate a copiilor;
 • organiza  activităţi de educaţie pentru sănătate

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU / ADMINISTRATOR FINANCIAR

Avem un Administrator de patrimoniu si un Administrator financiar, ei au grija sa nu ne lipseasca nimic prin :

 • asigurarea resurselor materiale şi financiare;
 • colaborare cu conducerea şi factorii educativi din grădiniţă

BUCĂTAR / AJUTOR DE BUCĂTAR

Cei 2 Bucătari  impreuna cu Ajutorul de bucătar zilnic au grija de :

 • asigurarea unui meniu corespunzător din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

MECANIC/ FOCHIST

      Este o persoanǎ abilitatǎ sǎ intervina in funcţie de necesitǎţi. Asigurã condiţiile  optime pentru desfãșurarea eficientã a demersului didactic.

      Cadrele didactice sunt calificate, educatoarele fiind absolvente de liceu / colegiu pedagogic, de studii superioare de specialitate (Pedagogia învăţământului primar și preșcolar); profesorii sunt absolvenți de studii superioare de specialitate  și sunt titulari ai unităţii de învăţământ. Toate cadrele didactice au pregătirea și experienţa necesare în munca cu copiii .

      În fiecare an şcolar cadrele didactice participă la diferite forme de perfecționare, preocupate fiind de formarea profesională continuă,de eliminarea rutinei şi o nouă abordare a problematicii copilului cu cerinţe educative speciale, precum:

 • cursuri de formare profesională în domenii utile educaţiei şi reabilitării copilului cu CES, îngrijire și asistență medicală, domeniul calităţii şi managementului calităţii şi educaţional;
 • simpozioane locale, judeţene, naţionale,conferinţe,workshop-uri;
 • publicare de articole în reviste de specialitate;
 • participare la comisiile metodice din unitate şi cercurile metodice pe judeţ ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar special;
 • studiu individual, cărţi de specialitate.

     Normele de comportament sunt bine stabilite prin prevederile Regulamentului Intern şi ale Codului de conduită profesională, care se prelucrează  şi se iau la cunoştinţă prin semnatură, la fiecare început de an şcolar. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa grădiniţei noastre: zâmbetul colegial, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, tonalitatea vocii, ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii.

      Personalul angajat este  calificat profesional pentru a răspunde nevoilor speciale ale    beneficiarilor.

    Cultura personalului din grădiniță este dominată de o serie de valori dominante, cum sunt: iubirea pentru copii, atașamentul față de profesie, atenția față de problemele beneficiarilor,atmosfera placută, relaxantă, colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, împuternicirea angajaților.

       Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.

Unitatea dispune de spaţii corespunzătoare pentru organizarea și desfăşurarea activităţilor :

          SÃLI DE GRUPÃ:

•        STELUŢE

•        ALBINUŢE

•        PITICII

•        FLORI

•        CIUPERCUŢE

•        FLUTURAŞI

•        GĂRGĂRIŢE

•        ÎNGERAŞI

 • birouri  administraţie,contabilitate,
 • cabinet medical, izolator,
 • bucătărie,
 • grupuri sanitare,
 • spatiu polyvalent-CRED
 • spălătorie, spaţii de depozitare,
 • curte cu mult spaţiu verde,
 • arhivǎ,
 • oficiu,
 • deposit.

Dotarea spaţiilor (grupe şi cabinete) :

 • mobilier adecvat, ergonomic;
 • aparatură destinată menţinerii igienei;
 • conectarea la internet a grupelor şi cabinetelor de specialitate;

Dotarea cu material didactic  este diferenţiată în funcţie de: nivelul grupei, specificul cabinetului, teme și obiective recuperatorii cu jocuri didactice, jucării, softuri educaţionale.

Dotare logistică:

 • Laminator A4 si A3,
 • Cameră video digitală,
 • Camera foto digitală,
 • Tabla magnetică,
 • Stație audio cu boxe și microfoane,
 • Videoproiector,
 • Echipamente IT pentru toate compartimentele,
 • Radio-Cd-player, TV, calculator în fiecare grupă.