VIZIUNEA

Viziunea Grădiniței cu PP Nr.28, Ploiești, derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul societăţii și al comunității încă de la vârstă preșcolară, vizând urmatoarele aspecte:

  • dezvoltarea individuală a copiilor;
  • crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ și creativ;
  • asigurarea experienței individuale de învățare;
  • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială;
  • accentuarea participării familiei în procesul de educație al copiilor;
  • asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate
  • promovarea unui învăţământ incluziv;
  • asigurarea egalităţii şanselor tuturor copiilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea unităţii în comunitatea locală şi europeană.

 

Grădiniţa îşi propune demersuri educaţionale, alături de familie şi comunitate, având ca ideal pregătirea viitorului preşcolar pentru o societate aflată în continuă mişcare şi transformare.

Ne propunem să formăm copii curioşi, curajoşi și competenţi, care să facă faţă provocărilor de    diferite feluri.

 

“Când unui copil i se oferă puţină libertate de acţiune el  va  spune  imediat, “Vreau eu să fac asta!”. Dar în  şcolile  noastre  unde  mediul  este  adaptat nevoilor copiilor, ei spun “Ajută-mă să fac asta singur”.

Iar aceste cuvinte le dezvăluie nevoile interioare.”

Maria Montessori