Despre noi, scurt istoric…

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28, este situată în partea centrală a orașului Ploiești, în aproprierea Palatului Administrativ și a altor instituții importante ale orașului.

Grădinița noastră, în perioada interbelică a făcut parte din Așezământul Cultural Luca Moise, alături de Școala de Arte și Meserii precum și  Școala de Fete și Băieți, având denumirea Gădinița de copii a Fundației Maria și Hendel Predingher.

Filantropul Hendel Predingher, iubitor al copiilor, construiește pentru aceștia primul spital de copii din Ploiești și sprijină financiar construcția grădiniței cu condiția ca aceasta să fie  administrată și întreținută de Așezământul Luca Moise și să se numească Maria și Hendel Predingher.

Construcția a fost realizată de arhitectul Monda, terminată în 1929, inaugarată în 1931, primul director al instituției fiind Jacques Gaigher.

Din 3 august 1948, clădirea este trecută în patrimoniul statului, cu întreaga avere, schimbându-i-se numele din Școala de Copii Mici Luca Moise în Grădinița Partidului Comunist Român, lucru reliefat în Decretul 176 din 2 august 1948, emis de Ministerul Învățământului, apărut în Monitorul Oficial Nr. 177/03.08.1948.

Între anii 1982 – 1998, grădinița este patronată de Întreprinderea UBEMAR Ploiești, schimbându-și denumirea Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Ploiești.

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Ploiești este primul Centru Metodologic al Grădinițelor din Județul Prahova, în 1999 desfășurându-se în cadrul centrului primele cursuri în vederea pregătirii de formatori pentru programul Educați așa!, extins ulterior în tot județul.

În anul 2009 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Ploiești se mută în locație nouă, situată pe strada Mărășești, Nr. 58, clădirea fiind special construită pentru învățământul preșcolar, funcționând în două corpuri de clădire ce corespund cerințelor educaționale și igienico-sanitare, aceasta dispune de 8 săli de clasă, cabinet medical, izolator, bucătărie proprie, magazii alimentare, spălătorie, birou director, birou administrator, amfiteatru, sala CRED. Grădinița este dotată cu mobilier nou, laptopuri, televizoare, imprimante, table magnetice, jucării, cărți cu povești etc. Curtea deține un spațiu generos, fiind dotată cu aparate de joacă pentru copii: tobogane, balansoare, bănci etc.

Educatoarele grădiniței au îndrumat practica pedagogică atât elevelor din Colegiul Pedagogic „Regina Maria” Ploiești cât și studentelor din cadrul Universității Petrol-Gaze, Facultatea de Litere și Științe, Specialitatea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, atât înainte de 1989 cât și după.

De asemenea, cadrele didactice acordă o atenție sporită asupra dezvoltării profesionale și personale participând constant la cursuri de formare și perfecționare oferite de diverși furnizori de formare continuă; precum și la numeroase conferințe județene, naționale, internaționale în care au prezentat lucrări de specialitate diverse, publicând studii si articole în reviste locale, naționale și internaționale de specialitate.